OBOWIĄZEK Informacyjny


Niniejszy komunikat został sporządzony, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami


Jakie dane przetwarzamy?

 • Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować, są one zbierane w ramach prowadzenia przez nas działalności handlowej, przykładowo jest to imię oraz nazwisko, numer telefonu czy adres poczty internetowej.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?

 • Administratorami Twoich danych jest ANA&BENEDICT S.C. z siedzibą w Pobiedziskach ul. B. Chrobrego 1 62-010 (dane do kontaktu: adres e-mail kontakt@motoab.pl ) oraz nasi zaufani partnerzy.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy te dane:
 • W celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług,
 • W celach statystycznych,
 • W celu oferowania produktów handlowych
 • W celu marketingu bezpośredniego, informowania o promocjach i najnowszych ofertach,
 • W celu postępowania rekrutacyjnego

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 • Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak się na to zgadzasz. Maksymalny niezbędny okres przetwarzania Twoich danych to 10 lat. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

 • Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz promocyjnych oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Komu możemy przekazać dane?

 • Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową handlową, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza terytorium Unii Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 • Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania czyli aktualizacji, usunięcia lub ograniczenie ich przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia danych. Możesz także cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie poprzez złożenie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych przez Administratora.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę a przetwarzanie danych osobowych, jeśli chcesz to zrobić teraz kliknij TUTAJ

szukasz części
do swojego auta?

wyślij do nas zapytanie
korzystając z formularza:


Imię:
E-mail:
Telefon:
Dane auta:
Rodzaj części:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. ANA&BENEDICT S.C. z siedzibą w Pobiedziskach, ul.B. Chrobrego 1 62-010 Pobiedziska.,w celu skontaktowania się ze mną (mailowo/telefonocznie/listownie).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Odbiorcami moich danych mogą być zaufane podmioty współpracujące z administratorem na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat lat jednak nie krócej niż okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Zostałem/am poinformowana o: prawie wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


sprawdź również
nasze aukcje na